Arbejdsskader og personskader

Har du været ude for arbejdsskade, personskade eller patientskade?


Gode grunde til at vælge Din Socialjurist til din sag:

 • Connector.

  Hvis du er kommet til skade og er sygemeldt, kan du få samme professionelle hjælp til din sag i Jobcentret og din skade sag, uanset om det er en arbejdsskade eller en fritidsulykke.

 • Connector.

  Det giver tryghed, at have én professionel tovholder på det hele, som er målrettet i din sag i Jobcentret, som har stor betydning for hvordan din arbejdsskadesag eller din forsikringssag, vil blive afgjort. Vi er jurister med mange års erfaring med arbejdsskade og personskade.

 • Connector.

  Vi er nemmere at komme i kontakt med end de fleste advokater, og vi lægger stor vægt på at være tilgængelige. På vores Facebook side kan du hver uge se vores telefontider.

 • Connector.

  Vores priser(link til priser) er gennemskuelige og forudsigelige. Du risikerer ikke at stå med en tabt sag og en stor regning du ikke kan betale.


Når skaden er sket, kan det få fatale konsekvenser for helbredet, arbejdet, økonomien, det sociale liv, livet med familien. Hvad enten det drejer sig om en arbejdsskade eller en skade i fritiden, er det et utroligt tungt system at skulle kæmpe imod alene. Der kræves specialist-viden for at være sikker på, at en sag afgøres korrekt og at du som skadelidt får det du har krav på.

Vi har stor forståelse for den situation du er havnet i, og gør vores yderste for at din sag bliver korrekt afgjort så hurtigt som muligt, så du kan få dit liv tilbage på sporet igen.

Mange bliver nedslidte eller syge af deres arbejde. Sådanne skader anmeldes som arbejdsbetingede lidelser. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde skader, blot ved mistanke om at der kan være tale om en arbejdsbetinget lidelse. Det er vores erfaring, at dette ofte overses, og vi har i mange sager anbefalet at skaderne blev anmeldt, hvorefter mange af dem også er blevet vundet. Der er nogle meget konkrete og firkantede betingelser for at få sådanne sager anerkendt, og det kan kun anbefales at søge professionel hjælp for at øge chancerne for anerkendelse og erstatning.

Nedskæringer og stigende konkurrence, har mange steder skabt et hårdere arbejdsmiljø, og mobning er blevet et stort problem rigtig mange steder. Dette har ført til, at rigtig mange har fået psykiske skader af deres arbejde. Disse sager er svære at vinde. Vi mener der skal mere fokus på psykiske arbejdsskadesager, og forsøger på forskellige måder at bidrage til dette. Psykiske skader kan være lige så svære at leve med som fysiske, og mange flere psykiske skader burde anerkendes. Dette kæmper vi for hver eneste uge.

Der er stor forskel på i hvilket omfang vores kunder ønsker at være involveret i deres sager. Nogle ønsker ganske enkelt ikke at vide noget, før der er en afgørelse i sagen. Andre ønsker at være en aktiv del af deres sag, og at følge med i hvert enkelt lille skridt i sagens behandling. Vi indgår en samarbejdsaftale ved sagens påbegyndelse, og har al den kommunikation du måtte ønske undervejs.
Kontakt os gerne for en vurdering af din sag.