Familiesager

Skilsmisse


 • Connector.

  Personlig rådgivning

  I forbindelse med separation. skilsmisse eller samlivsophævelse. Deltagelse i vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, forud for separation eller skilsmisse.

 • Connector.

  Rådgivning i forbindelse med bodeling

  Det kan være dyrt at blive skilt, og det er vigtigt du får det du har ret til, så du kommer godt videre. Vi hjælper med at give dig overblik over dine rettigheder, og udarbejder forslag til bodeling.

 • Connector.

  Rådgivning i forbindelse med samvær og bopælsret

  Hvis ikke I kan blive enige, hjælper Statsforvaltningen med at tage stilling til den bedste løsning for børnene. Vi deltager i alle møder i denne forbindelse.


En forhandling om vilkår for skilsmisse i Statsforvaltningen, tager i gennemsnit mindre end 20 minutter. Nogle fravælger helt denne mulighed, og indgiver bare en digital ansøgning, uden at have overblik over hvilke konsekvenser dette kan få. Ofte kan dette være en dyr løsning. Her kan vi tilbyde rådgivning og vejledning.

Rådgivning og bistand i sager vedrørende børn og unge

De sidste to år, har der været et stigende antal henvendelser fra familier, der har brug for hjælp i deres sager i forhold til forskellige udfordringer med de danske kommuner. Her kan vi tilbyde hjælp til

 • Connector.

  § 50 undersøgelser

  Disse undersøgelser iværksættes typisk hvis en offentlig myndighed eller en privat har indgivet en meddelelse om bekymring for et barns trivsel og udvikling. I sådanne situationer har kommunen pligt til at iværksætte en børnefaglig undersøgelse.

 • Connector.

  § 54 støtteperson

  Hvis du har et barn der er anbragt, har du ret til en støtteperson, der kan hjælpe dig i forhold til kommunikation med kommunen og andre ting der er svære. Denne opgave påtager vi os gerne. Det er din kommune der afholder udgiften til en § 54 støtte.

 • Connector.

  Ansøgning om merudgifter

  Som følge af varig funktionsnedsættelse

 • Connector.

  Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

  Hvis du er nødt til at holde fri fra dit arbejde på grund af dit barns handicap eller alvorlig sygdom.

 • Connector.

  Ansøgning om hjælpemidler

  Der er nødvendige for at dit barn kompenseres bedst muligt for sit handicap.


Unge med handicap

Handicappede der bliver 18, er blevet et område, der er meget udfordrende, og hvor der ofte er behov for hurtig indsats. Et handicappet barn, hører under helt andre regler end handicappede voksne. Når det juridiske forældreansvar ophører, på barnets 18 års fødselsdag, kommer det ofte som en stor overraskelse for forældrene, der pludselig befinder sig i en helt ny situation. Vi er parate med råd og vejledning, og deltager gerne i møder, for at sikre at overgangen fra handicappet barn til handicappet voksen, bliver så smertefri som muligt for alle i familien.

I rigtig mange sager, hvor den unge er fyldt 18 og familierne har valgt at den unge bliver boende hjemme, har det fatale konsekvenser for familierne, at kommunerne i så udpræget grad tænker i økonomi, da de billigste løsninger for det meste også er de dårligste for jer.

Ofte er man som forældre, helt uforberedt på kommunens nye måde at håndtere situationen på, og mange forældre vil ofte kunne opleve, at den kommune der var medspiller indtil 18 års dagen, pludselig er en modspiller. Med et grundigt juridisk kendskab til området, kan vi kun anbefale, at I kontakter Din Socialjurist inden tingene kører af sporet. Er de kørt af sporet, skal I også kontakte os, så vi kan få situationen tilbage på sporet igen, for at sikre de optimale betingelser for hele familien.