Handicap

Vi tilbyder hjælp indenfor følgende områder

  • Connector.

    Botilbud jf. servicelovens §§ 107 og 108; kommunerne har generelt en meget stram praksis på området, og vi kæmper dagligt med problemstillingen.Ansøgning om hjælp jf. servicelovens § 83-87.

  • Connector.

    Merudgifter som følge af varig funktionsnedsættelse og tabt arbejdsfortjeneste

  • Connector.

    Vejledning: Vedr. værgemål, hjælp til ansøgning om værgemål, om BPA ordning, om handicapbil og andre hjælpemidler

Generelt er kommunernes praksis indenfor ovenstående områder, grundlæggende baseret på en økonomisk tankegang. Der lægges meget lidt vægt på at sikre handicappede en værdig tilværelse og en helhedsorienteret løsning. Handicapkonventionen, som Danmark faktisk skal overholde, bliver ofte helt ignoreret. Nogle gange har vi haft brug for at kontakte medierne, eller at dele beretningerne på facebook and andre sociale medier, for at få fokus på den uretfærdighed der foregår.

Det er næsten umuligt som borger alene, at komme igennem kommunernes spareøvelser og taktiske spil. Ofte er det hele familier der bliver kriseramte. Det kan derfor kun anbefales at søge juridisk bistand. Vi er hele tiden opdateret på lovgivning og praksis, og klar til at kæmpe din/jeres kamp.

Handicappede der bliver 18 er blevet et område, der er meget udfordrende og hvor der ofte er behov for hurtig indsats. Et handicappet barn, hører under helt andre regler end en handicappet voksen. Når det juridiske forældreansvar ophører på barnets 18 års fødselsdag, kommer det ofte som en stor overraskelse for forældrene, der pludselig befinder sig i en helt ny situation.

Vi er parate med råd og vejledning, og deltager gerne i møder, for at sikre at overgangen fra handicappet barn til handicappet voksen, bliver så smertefri som muligt for alle i familien(link til familiesager).