Arbejdsgiver

Er jeres medarbejder blevet syg eller kommet til skade? Vi kan hjælpe med
 • Kontakt til kommunen
 • Rådgivning og deltagelse i møder
 • Fastholdelse
 • Hjælpemidler på arbejdspladsen
 • Afklaring af arbejdsevnen
 • Anmeldelse af arbejdsskadesag
 • Varetagelse af arbejdsskadesag
 • Fastholdelsesfleksjob
 • Vejledning om medarbejderens rettigheder

Det er dyrt at lære nye medarbejdere op. Tidligere gjorde Jobcentrene det til en dyd at forsøge at fastholde medarbejdere på deres arbejdsplads. De tider er forbi. Der er rigtig mange penge at spare ved at få den rette hjælp og rådgivning, så en dygtig medarbejder kan blive på arbejdspladsen. Hvis du som arbejdsgiver har brug for vejledning om dine og din medarbejders rettigheder i forbindelse med langvarig sygemelding, tag en uforpligtende snak med os, via vores kontaktformular. (link til kontaktformularen). Der er stor værdi i, at beholde trofaste medarbejdere, da viden ellers forsvinder.

Til små nye virksomheder tilbyder vi
 • Hjælp til ansættelseskontrakt
 • Hjælp til udarbejdelse af personalepolitik
 • Hjælp til APV
 • Hjælp til medarbejdersamtaler
 • Generel rådgivning
Som ny startet virksomhed, kan der være mange bump på vejen, hvis love og regler ikke overholdes. En ansættelseskontrakt med fejl og mangler, kan have store og dyre konsekvenser. Vi hjælper med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, tavshedspligts erklæringer, konkurrenceklausuler, og hvad I ellers måtte have brug for.
Det er vores erfaring at mange nystartede små og mellemstore virksomheder, har svært ved at planlægge og gennemføre gode medarbejdersamtaler. Dette har vi stor erfaring i. Kontakt os for en uforpligtende snak,(link til kontaktformular) hvis I ønsker at drøfte jeres behov og høre hvad vi kan hjælpe jer med.